ศธ.ลงโทษวินัยร้ายแรง คดีทุจริตเงิน ช.พ.ค. เสียหายกว่า 2 พันล้าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - กระทรวงศึกษาธิการ ไล่ออกอดีตคณะกรรมการบริหารกองทุน ช.พ.ค. กว่า 20 คน หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลทุจริตเงิน ช.พ.ค.

นายพิษณุ ตุลสุข รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค.จะส่งหนังสือไปยังผู้บริหารองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ลงโทษวินัยร้ายแรง ไล่ออกอดีตคณะกรรมการบริหารกองทุน ช.พ.ค. หรือ กองทุนการณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม 20 คน ภายใน 30 วัน

แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ สกสค. 7 คน, ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. 5 คน และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 คน และที่เหลือเป็นครูโรงเรียนเอกชน

การไล่ออกจากราชการ เป็นขั้นตอนหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอาญา และผิดวินัยร้ายแรง อดีตคณะกรรมการบริหารกองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ และส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ กองทุน ช.พ.ค. ฐานทุจริตปล่อยกู้เงินกองทุน ช.พ.ค.จำนวน 2,100 ล้านบาท และเอื้อประโยชน์ให้บริษัทบิลเลียน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป

สำหรับอดีตบอร์ด ช.พ.ค. ที่เกษียณอายุข้าราชการไปแล้ว ให้มีคำสั่งไล่ออกย้อนหลัง หมดสิทธิ์รับเงินบำเหน็จบำนาญด้วย เพราะถือเป็นโทษวินัยร้ายแรง สร้างความเสียหายให้กับกองทุนฯ และทางราชการ แม้ว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ได้อายัดทรัพย์สินบริษัทบิลเลียนฯ มาแล้ว ทั้งที่ดิน และอาคารก่อสร้าง ได้เงินคืนมา 123 ล้านบาท แต่ยังไม่เท่ากับเงินที่ทุจริตเสียหายรวม 2,500 ล้านบาท

TAG : กองทุน ชพคทุจริตเงิน ชพคปล่อยกู้เงินกองทุน ชพค