กระทรวงสาธารณสุข แจงแก้กฎหมายบัตรทองไม่มีร่วมจ่าย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน การแก้ไขกฎหมายบัตรทองทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยไม่มีการร่วมจ่ายเงินเกิดอย่างแน่นอน

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวยืนยันว่า การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กฎหมายบัตรทองครั้งนี้ มุ่งเน้นทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รับสิทธิ์การรักษาเพิ่มขึ้น และไม่มีการร่วมจ่ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ให้บริการ ทั้งโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมด

ส่วนประเด็นที่กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายนี้เป็นห่วงเรื่องคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ มีตัวแทนภาคประชาชนเข้าร่วมเพียง 2 คนนั้น ขอให้มั่นใจว่า กรรมการที่เหลือล้วนเป็นตัวแทนของภาคประชาชนอยู่แล้ว เช่น ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. เป็นต้น

ดังนั้น จึงอยากให้ทุกฝ่ายเข้าใจ เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ใช้มานานกว่า 15 ปี และมีปัญหาด้านสภาพคล่องการเงินมาโดยตลอด ให้ได้รับการแก้ไขดีขึ้น

TAG : กฎหมายบัตรทองบัตรทองสิทธิ์บัตรทอง