ที่ 1 แอดมิชชัน ปี 60 ติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นักเรียนสอบได้ที่ 1 แอดมิชชันเข้ามหาวิทยาลัยปีนี้ ติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่ ทปอ.เผย คณะศึกษาศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ มีอัตราการแข่งขันสูงที่สุด

นับถอยหลังอีกชั่วโมงเศษ ทปอ.จะประกาศผล Admisssions วันนี้ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ทปอ.www.cupt.net พร้อมกันกับอีก 10 เว็บไซต์

วันนี้สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าปีนี้มี 78 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในระบบแอดมิชชัน ประกาศผลเย็นนี้จะได้นิสิตนักศึกษา 59,910 คน ที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ผลปรากฏว่าที่ 1 แอดมิชชันปีนี้ สอบติดคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนนสูงสุด 89.03 เป็นนักเรียนจากเบญจมราชูมทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคะแนนสูงอันดับ 2 เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และอันดับ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สำหรับคณะยอดนิยมที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 1 ต่อ 60 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ เอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ รองมาเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 1 ต่อ 50 สะท้อนว่าเด็กอยากเรียนครู และพยาบาลมากที่สุด

TAG : แอดมิชชันสอบแอดมิชชันประกาศผลแอดมิชชันผลสอบแอดมิชชันAdmisssions