รายชื่อนักแสดงละครมือปืนพ่อลูกติด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายชื่อนักแสดงละครมือปืนพ่อลูกติด

1. เมฆ จุติ จำเริญเกตุประทีป              รับบทเป็น จอน อ่อนหวาน / ลอซู
2. โซฟี่ อัปสรสิริ อินทรคูสิน               รับบทเป็น นันณภัส / หลิน
3. ซัน พิชยดนย์ พึ่งพันธ์                    รับบทเป็น สารวัตรวาทินทร์
4. หมู ภูษณะ บัวงาม                         รับบทเป็น อาเปา
5. เตย กัญญกร พินิจ                         รับบทเป็น กานดา
6. แมงมุม พงษธัช รัตนเศรณี              รับบทเป็น ทรงยศ
7. คุกกี้ ญดา สุวรรณปัฏนะ                 รับบทเป็น แวววรรณ
8. โบกัส ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์    รับบทเป็น จินจง
9. ไอซ์ ณธษา เวชประสิทธิ์                รับบทเป็น นาจา
10. ต้น ตระการ พันธุมเลิศรุจี              รับบทเป็น เสี่ยมังกร
11. อาจิ๋ม ปนัดดา โกมารทัต               รับบทเป็น กิมเฮง
12 กลม นพพล พิทักษ์โล่พานิช          รับบทเป็น หมอมานพ
13. เจี๊ยบ ชมพูนุช ปิยธรรมชัย             รับบทเป็น ชิดชนก

TAG : รายชื่อนักแสดงละครมือปืนพ่อลูกติดรายชื่อนักแสดงมือปืนพ่อลูกติดละครมือปืนพ่อลูกติดมือปืนพ่อลูกติด