เจ้าหน้าที่ให้ความรู้ เทศกิจ-ประชาชน ร่วมสอดส่องไปป์บอมบ์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เจ้าหน้าที่ทหาร แนะวิธีสังเกตุระเบิดแสวงเครื่อง และไปป์บอมบ์ ที่ซุกซ่อนในที่ต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องอันตราย

นี่คือส่วนหนึ่งของระเบิดแสวงเครื่องที่ทำขึ้นเอง บรรจุอยู่ในวัสดุหาง่ายใกล้ตัว เช่น หม้อ กระป๋อง ขวดน้ำ โดยเชื่อมต่อวงจรสารพัดรูปแบบให้ยากต่อการสังเกตุเห็น รวมถึงไปป์บอมบ์ ระเบิดที่ทำจากท่อพีวีซีหลายชนิด ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด หรือ โออีดี ได้นำมาโชว์ พร้อมแนะนำวิให้กับเจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงานทำความสะอาดของกรุงเทพมหานคร และประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ได้รู้จักและรู้วิธีการสังเกตุวัตถุระเบิดเหล่านี้ เพื่อช่วยกันสอดส่องป้องกันอันตราย และอย่าเข้าใกล้

ระเบิดแสวงเครื่อง และไปป์บอมม์ ที่นำมาโชว์ ได้รับความสนใจมาก เพราะเป็นระเบิดที่ทำขึ้นและบรรจุอยู่ในของใช้ใกล้ตัว แนบเนียนจนยากต่อการสังเกตุ ซึ่งหากไม่ได้มาเห็นครั้งนี้ จะไม่มีทางรู้ว่านี่คือระเบิด

เจ้าหน้าที่แนะประชาชนถ้าพบเห็นวัตถุแปลกปลอมวางปะปนอยู่ในที่ๆไม่เคยพบเห็นผ่านตา หรือตั้งอยู่วางอยู่ในที่ๆไม่ควรอยู่ ให้เตือนตัวเองต้องระวัง ห้ามแตะต้องเด็ดขาดและแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที พร้อมแนะวิธีการสังเกตุง่ายๆ สิ่งของที่ถูกดัดแปลงเป็นระเบิดจะไม่ถูกวางอยู่เดี่ยวๆ ต้องมีภาชนะอื่นรองอยู่ด้วยเสมอ

ไม่ใช่แค่วัตถุแปลกปลอมเท่านั้น หากพบเห็นคนที่มีท่าทีพิรุธ ให้สังเกตุท่าทาง หากไม่มั่นใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ช่วยๆกันป้องกันเหตุร้าย เพื่อสังคมไทยอยู่ได้อย่างสงบสุข

TAG : กู้ระเบิดเจ้าหน้าที่กู้ระเบิดระเบิดไปป์บอมบ์