เตรียมพร้อมเปิดด่าน บ้านเขาดิน เป็นด่านถาวร ยกระดับการค้า การท่องเที่ยวไทย-กัมพูชา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ด่าน "บ้านเขาดิน" จะเป็นอีกประตูบานหนึ่ง ที่พร้อมรองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี และเป็นการยกระดับการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ความสำคัญของด่านนี้เป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

การยกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าด่าน "บ้านเขาดิน" บริเวณจังหวัดสระแก้ว กับจังหวัดพระตะบองของกัมพูชา เป็นด่านผ่านแดนถาวร ถือเป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เตรียมพร้อมสำหรับรองรับการเป็นประตูสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ด้วยการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าทางการเกษตร ที่เชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง และพื้นที่ตอนในของจังหวัด ด่านบ้านเขาดินยังเป็นช่องทางนำเข้าแรงงานถูกกฎหมาย พร้อมตั้งเป้าเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกปีละ 850,000 คน ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกด้วย

สอดคล้องกับการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดน การมีจุดผ่านแดนถาวรแห่งนี้ ทำให้ง่ายต่อการติดต่อประสานงานความร่วมมือของไทยและกัมพูชา ซึ่งต่อจากนี้เหลือเพียงการปรับกำลังให้เหมาะเท่านั้น

นับจากนี้ บ้านเขาดิน รอเพียงมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และเดือนตุลาคมนี้ จากจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านเขาดิน จะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจุดผ่านแดนถาวร ลดความขัดแย้งที่ด่านถาวรอรัญประเทศ ก่อให้เกิดเม็ดเงินจากการค้า การลงทุน ทั้งของชาวไทยและชาวกัมพูชากว่า 6 หมื่นล้านบาท เป็นการเปิดประตูการค้าสู่อาเซียนอีก 1 ช่องทาง และนำไปสู่การลดความขัดแย้งด้านความมั่นคงในอนาคต

TAG : ด่านบ้านเขาดินด่านถาวรจุดผ่านแดนถาวรไทย กัมพูชาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกอีอีซี