พศ.ยังไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ขรก.เอี่ยวเงินทอนวัด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยังไม่มีคำสั่งพักงาน ข้าราชการระดับสูง ที่ถูกระบุชื่อเกี่ยวข้องการทุจริตเงินทอนวัด             

พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ-ศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. กล่าวถึงกรณีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงการทุจริตเงินทอนวัด ที่มีผู้บริหารระดับสูง มีชื่อเอี่ยวในคดีทุจริตเงินทอนวัด แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่บริหารราชการอยู่นั้น ซึ่งเรื่องการพักงาน จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการตั้งคณะ-กรรมการสอบสวนวินัยขึ้นมาก่อน และใช้อำนาจคณะกรรมการสอบสวนวินัย พิจารณาว่าควรพักงานชั่วคราว หรือให้ไปทำงานในส่วนงานที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการสอบสวนแทนแต่เบื้องต้นได้มีการจำกัดการบริหารงาน ที่จะไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตเงินทอนวัด ทั้งงบประมาณและการบริหารงานบุคคล จนกว่าคดีจะสิ้นสุด และสำหรับความคืบหน้าการทุจริตเงินทอนวัด ทั้ง 12 แห่ง ขณะนี้ยังต้องรอผลการสอบสวนเพิ่มเติมจากทางตำรวจอีก
  
ส่วนกรณีหนังสือโยกย้าย 4 ข้าราชการ เพื่อเตรียมตรวจสอบความโปร่งใสในกองพุทธศาสนศึกษา และกองส่งเสริมงานเผยแพร่พระพุทธศาสนา เป็นเพราะมีข้อมูลจากพระภิกษุ และเจ้าหน้าที่ ว่าเข้าข่ายไม่โปร่งใส จึงต้องมีการตรวจสอบให้แน่ชัด แต่ทั้งนี้ยังไม่ได้หมายความว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริต

TAG : ข้าราชการเอี่ยวเงินทอนวัดเอี่ยวเงินทอนวัด