คลิปที่เกี่ยวข้อง

จิตแพทย์แนะผู้มีปัญหาด้านจิตใจควรปรึกษาแพทย์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - จิตแพทย์ แนะประชาชนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค ให้ตรงจุดเป็นวิธีที่ดีที่สุด

แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลและจิตเวช กล่าวถึงกรณีมีผู้เข้าอบรม คลาส "เข็มทิศชีวิต" ว่าการอบรมทางด้านจิตใจที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากต้องระมัดระวัง อาจนำไปสู่ในเรื่องของความเชื่อได้ เพราะผู้ให้การอบรมไม่ใช่จิตแพทย์ดังนั้น ผู้ที่มีความไม่สบายใจหรือไม่สามารถหาทางออกให้กับชีวิตได้ ควรเข้าพบพูดคุยกับจิตแพทย์โดยตรง เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและวินิจฉัยโรคอื่นๆ ของผู้นั้นได้

สำหรับความคืบหน้า กรณีนางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง หรือ ครูอ้อยร้องเรียนกับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ ดีเอสไอ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามคำร้องการถูกข่มขู่เรียกเงิน ว่ามีเจ้าหน้าที่ของดีเอสไอเข้าไปเกี่ยวข้องตามคำกล่าวอ้างจริงหรือไม่

ด้านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีบุคคลใดมาร้องเรียน แต่หากมีผู้มาร้องเรียน สคบ.จะตรวจสอบว่าเข้าข่ายการให้บริการที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภคหรือไม่

TAG : ผู้มีปัญหาด้านจิตใจควรปรึกษาแพทย์ผู้มีปัญหาด้านจิตใจ