โครงสร้างพระเมรุมาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - การจัดสร้างพระเมรุมาศ มีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะงานโครงสร้างพระเมรุมาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว

พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยว่า

ขณะนี้งานด้าน โครงสร้างสร้างพระเมรุมาศ ถือว่าเสร็จแล้ว และได้เริ่มงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ ซึ่งถือว่าได้ดำเนินการไปได้ด้วยดีตามแผนและกรอบเวลา

ส่วนงานบูรณปฎิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ ก็มีความคืบหน้าตามกรอบเวลาเช่นกัน และขณะนี้มีจิตอาสาจำนวนมากเข้ามาช่วยงานด้านต่างๆ โดยทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้การจัดสร้างทุกชิ้นงานสวยงาม สมพระเกียรติขณะที่งานเตรียมการพระราชพิธี ตลอดจนเรื่องการดูแลประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมงานก็มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เตรียมการอย่างต่อเนื่องแล้ว

สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้ามาวางดอกไม้จันทน์ ได้เตรียมซุ้มดอกไม้จันทน์ไว้ 3 ขนาด คือ ขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะตั้งไว้ตามจุดต่างๆ รอบๆพื้นที่สนามหลวง ส่วนซุ้มขนาดเล็กจะตั้งอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ในต่างประเทศและยังมีซุ้มดอกไม้จันทน์ และพิธีการ พระราชพิธีจัดขึ้น พร้อมกันในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

TAG : โครงสร้างพระเมรุมาศเสร็จเรียบร้อยโครงสร้างพระเมรุมาศพระเมรุมาศ