ชาวปากช่อง ร่วมปลูกหญ้าแฝกเป็นเลข ๙ ตามรอยพ่อ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เช้าวานนี้ (18 มิ.ย.) ชาวปากช่อง และจิตอาสาร่วมกันปลูกหญ้าแฝกเป็นเลข ๙ ตามรอยพ่อ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

จากภาพมุมสูงจะเห็นความสวยงามของหญ้าแฝกที่ปลูกเป็นเลข ๙ ตามรอยพ่อ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชนชาวอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาคเอกชน กลุ่มจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ร่วมใจกันปลูกขึ้นบริเวณแปลงสาธิตศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง และจะมีการปลูกดอกดาวเรืองรอบเลข ๙ จนเต็มทั้งแปลง เพื่อรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีพระราชดำริในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการพังทลายของหน้าดิน โดยใช้หญ้าแฝก อีกทั้งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของดิน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ยังเป็นการเตรียมพื้นที่ในโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาปลูกหญ้าแฝก ในวันที่ 5 สิงหาคม ที่จะถึงอีกด้วย

จังหวัดยโสธร บริเวณแปลงนา บ้านโคกกลาง ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จากภาพจะเห็นความสวยงามของการปลูกต้นกล้าข้าว เป็นรูปชาวนากำลังปักดำต้นข้าว และมีตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษ อ่านว่า ยโสธร ที่ดินของเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในกิจกรรมชวนกันทำนาประชารัฐ และบูชาพระแม่โพสพ ซึ่งเป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวนา ให้เกิดสิริมงคลให้การทำนาเป็นไปด้วยดี

โดยมีประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันลงแขกดำทำนา สำหรับจังหวัดยโสธร เป็นต้นแบบของการทำเกษตรอินทรีย์ และสร้างความสามัคคีระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

TAG : ปลูกหญ้าแฝกเป็นเลข 9 ไทยปากช่องโครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกปลูกต้นกล้าข้าวเป็นรูปชาวนายโสธรการทำเกษตรอินทรีย์