คลิปที่เกี่ยวข้อง

กฟน.เร่งนำสายไฟฟ้าลงดิน 12 เส้นทาง คาดเสร็จในปี 2564

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - การไฟฟ้านครหลวง เร่งนำสายไฟฟ้าลงดิน 12 เส้นทาง ยอมรับประชาชนอาจได้รับผลกระทบด้านการเดินทางบ้างในช่วงการก่อสร้าง

นายเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.เปิดเผยความคืบหน้า การเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ระยะทาง 172.7 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างใน 12 เส้นทาง
อาทิ ถนนราชปรารภ, ถนนศรีอยุธยา, ถนนโยธี, ถนนเพชรบุรี และถนนสาทร เป็นต้น โดยคาดว่าในเส้นทางถนนราชปรารภ และพระราม 1 จะแล้วเสร็จภายในปีนี้

ทั้งนี้ยอมรับว่า การวางระบบสาธารณูปโภคเต็มพื้นที่ใต้ดิน รวมทั้งสายสื่อสาร ส่งผลให้การดำเนินงานบางส่วนล่าช้า และกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากจะทำให้เกิดปัญหาด้านจราจร รวมทั้งการจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งอาจเกิดไฟฟ้าดับในบางช่วงเวลา แต่ กฟน.จะพยายามดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบ หรือให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

ส่วนความคืบหน้า โครงการมหานครแห่งอาเซียน เบื้องต้นได้วางกรอบการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินระยะแรก 39 เส้นทาง ระยะทาง 127.3 กิโลเมตร นำร่องตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก่อนในปลายปีหน้า ซึ่งคาดว่าทุกเส้นทางจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ตามนโยบายของรัฐบาล ใช้งบประมาณดำเนินการราว
48,000 ล้านบาท

TAG : นำสายไฟฟ้าลงดินสายไฟฟ้าลงดินกฟน นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินกฟน