คลิปที่เกี่ยวข้อง

เช้านี้เพื่อสังคม - PEA เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จ.พังงา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้อัตราการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.4 ต่อปี

สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก ถูกออกแบบให้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่หาดนางรอง หาดบางเนียง บ้านคึกคัก แหลมปะการัง บ้านทับตะวัน และบ้านปากวีป เพื่อช่วยลดระยะทางในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต

TAG : เช้านี้เพื่อสังคมPEAสถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค