คลิปที่เกี่ยวข้อง

คนไทยทำได้ - MuEye 3D นวัตกรรม กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอลแบบพกพา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สกู๊ป คนไทยทำได้ - MuEye 3D จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนประเทศชาติ และเป็นการเชิดชูคนไทยที่ผลิตผลงานดีๆ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

TAG : คนไทยทำได้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคนไทยทำได้ MuEye 3D