ชงมาตรา 44 แก้ปัญหาปิโตรเลียมพื้นที่ ส.ป.ก.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หัวหน้า คสช. เตรียมออกคำสั่งมาตรา 44 เพื่อนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์นอกเหนือพื้นที่การเกษตร

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ว่าที่ประชุมเสนอให้หัวหน้า คสช.ใช้มาตรามาตรา 44 ในการนำทรัพยากรธรรมชาติในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ  ส.ป.ก.4-01 ไปใช้นอกเหนือจากทำการเกษตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่ต้องการนำที่ดิน ส.ป.ก.ไปใช้ในการผลิตปิโตรเลียม

โดยการออกคำสั่งดังกล่าวต้องมีการแก้เงื่อนไขหลายประเด็น ทั้งคำนิยามของคำว่า ส.ป.ก. 4-01 รวมถึงรายละเอียดการชดเชยพื้นที่ ที่ต้องนำไปใช้ในด้านพลังงาน ทำเหมืองแร่ ปิโตรเลียม และพลังงานทดแทน เช่น กังหันลม โดยกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้ง

ปัจจุบันพื้นที่ ส.ป.ก.4-01 มีทั้งหมด 41 ล้านไร่ และมีพื้นที่ทำเหมือนแร่ ปิโตรเลียม และกังหันลม ทั้งสิ้น 3,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09

TAG : ที่ดิน สปกสปกสัมปทานปิโตรเลียมปิโตรเลียมปิโตรเลียมที่ดิน สปกมาตรา 44