คลิปที่เกี่ยวข้อง

คนรักหลักประกัน ขู่เจอทหารในเวทีแก้ไขกฎหมายบัตรทอง จะขอวอล์กเอาต์ทันที

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นคำขาด หากเจอทหารอยู่ในพื้นที่จัดเวทีปรึกษาสาธารณะแก้ไขกฎหมายบัตรทอง จะวอล์กเอาต์ทันที

วันพรุ่งนี้ คณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติบัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือกฎหมายบัตรทอง จะจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์มาหารืออย่างเปิดกว้างอีกครั้ง โดยได้เชิญทุกฝ่าย รวมทั้งตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ที่คัดค้านการแก้ไขกฎหมายบัตรทอง เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น

ทางด้านตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ตอบรับเข้าร่วมแสดงความเห็น แต่ยื่นคำขาดห้ามมีเจ้าหน้าที่ทหาร-ตำรวจในพื้นที่จัดเวทีปรึกษาสาธารณะอย่างเด็ดขาด หากพบทหารจะไม่เข้าประชุม หรือวอล์กเอาต์ทันที

นอกจากนี้ ยังขอให้ที่ประชุมเปิดกว้างในการแสดงความเห็น ทั้งความเห็นร่วม เห็นต่างและข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย รวมทั้งขอให้นำความเห็นต่าง แยกออกมาหารือกันในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีกครั้งหนึ่ง

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะกรรมการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายบัตรทอง รับว่าจะประสานไปยังฝ่ายความมั่นคงไม่ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาในพื้นที่ และจะเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายแสดงความเห็นอย่างเต็มที่

และในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีการรายงานกรณีการคัดค้านการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายบัตรทอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งทำความเข้าใจกับทุกฝ่าย โดยยืนยันไม่มีการยกเลิกบัตรทอง โดยหลังแก้ไขกฎหมายแล้วประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

TAG : เวทีแก้ไขกฎหมายบัตรทองบัตรทองแก้ไขกฎหมายบัตรทองกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยกเลิกบัตรทอง