พศ.ชงแก้กฎหมาย เปิดทางเข้าตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอขอแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาใน 2 ประเด็นหลัก โดยเฉพาะการเพิ่มอำนาจเข้าตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ

การหารือร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ. และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมาย โดยทาง พศ.ได้เสนอขอแก้ไข 2 ประเด็นหลัก คือ เรื่องอำนาจหน้าที่ของ พศ. ในการเข้าตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายของวัดทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้น และเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนด้านการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งไม่มีเพียงพอ และพบมีการใช้เงินไม่คุ้มค่า ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯจึงให้ พศ.จัดทำรายละเอียดใน 2 ประเด็นหลัก และเสนอกลับมาโดยเร็วที่สุด เพื่อนำเข้าสู่ สนช.ต่อไป

และในการประชุมมหาเถรสมาคม หรือ มส. ในวันนี้ ผู้อำนวยการ พศ. ได้นำเรื่องขอปรับแก้กฎหมายใน 2 ประเด็นดังกล่าว รายงานต่อที่ประชุมแล้ว หลังจากนี้ก็จะเร่งจัดทำรายละเอียดแก้ไขกฎหมายเสนอให้คณะอนุกรรมาธิการฯพิจารณา โดยไม่ต้องนำกลับมาเสนอ มส.อีก

TAG : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระพุทธศาสนาบัญชีรายรับ รายจ่ายวัดแก้กฎหมายพระพุทธศาสนาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ