คลิปที่เกี่ยวข้อง

เร่งทวงคืนโบราณวัตถุทับหลังปราสาทหนองหงส์ จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สหรัฐฯ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ไทย เร่งติดตามทวงคืน ทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น ที่ไปพบว่าจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ กลับคืนประเทศไทย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการติดตามวัตถุโบราณของไทยในต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการโบราณวัตถุ ที่หารือกันและต้องทวงคืนมี 24 ชิ้น อาทิ ทับหลังพระยมทรงกระบือ ปราสาทหนองหงส์ ที่ตั้งอยู่ประตูเข้าออกทั้ง 3 หลัง ที่หายไปกว่า 50 ปีแล้ว จากประสาทหนองหงส์ อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และล่าสุด มีคนไทยไปพบในสหรัฐอเมริกา

ทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว, ภาพสลักบนเสาติดกับผนังปราสาทหินพนมรุ้ง, ม้าหินทราย สัตว์พาหนะของพระนารายณ์ และภาพสลักนางสีดาทรงเสาติดผนัง จากปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งหมด 5 รายการ ไปพบอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ชอง-มุน-ลี ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในส่วนโบราณวัตถุรายการอื่นๆ ที่ไปจัดแสดงอยู่ในต่างประเทศยังมีอีก อาทิ กรุพระประโคนชัย จำนวน 18 องค์ และวัตถุโบราณทับหลังรูปบุคคลเหนือแนวหงส์ จากปราสาทหินพิมาย

แนวทางในการทวงคืนโบราณวัตถุ ไทยจะรวบรวมข้อมูลจากที่มีผู้พบเห็น ภาพถ่ายในอดีต และร่องรอยในปัจจุบัน มาพิจารณาดำเนินการทวงคืน ซึ่งเป็นเรื่องระหว่างประเทศที่จะต้องประสานงาน ทั้งเอกสารหลักฐาน และเจรจาทวงคืนกลับสู่ประเทศไทย เช่นเดียวกับที่ไทยเคยทวงคืนทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์กลับคืนมา

TAG : ทับหลังปราสาทหนองหงส์โบราณวัตถุทวงคืนโบราณวัตถุทับหลังปราสาทเขาโล้น