สุดงดงาม! ทนายลายมือสวย เขียนจดหมายถึงตำรวจ วอนเขียนให้อ่านออกด้วยเถิด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


โลกออนไลน์ได้เผยแพร่รูปภาพจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งมีลายมือสวยงามและเป็นระเบียบ เรียบร้อย โดยโพสต์ในเฟซบุ้ค ใช้ชื่อว่า ทนายความว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ฮังโยธา  โดยเนื้อหาในกฎหมายระบุว่า

"เรื่อง เขียนให้อ่านออกด้วยครับ"  

"เรียน ตำรวจผู้ลงบันทึกประจำวันทั่วประเทศ  เนื่องจากกผมประกอบอาชีพเป็นทนายความจึงมีความจำเป็นต้องติดต่อกับทางราชการบ่อยมากในส่วนของคดีอาญา การขอบันทึกประจำวัน ท่านก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่การเขียนของท่านมันอ่านแทบไม่ออก หรือต้องแกะ มานั่งตีความอีกซึ่งอาจผิดเพี้ยน  ไม่ตรงข้อเสร็จจริงได้  ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีหน้าที่ได้โปรดปฏิรูปการเขียนบันทึกประจำวันของท่านให้ประชาชนและทนายอ่านออกง่ายๆด้วยเถิด จักเป็นพระคุณยิ่ง  จาก ทนายความว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ ฮังโยธา"

หลังจากที่ภาพเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้ามาชื่นชมถึงลายมือที่สวยงาม และเห็นด้วยที่ควรให้ตำรวจที่ลงบันทึกประจำวันเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายกว่านี้

BUGABOO EWS
ขอบคุณภาพจากเฟซบุ้ค 
ทนายความว่าที่ร้อยตรี นิพนธ์ ฮังโยธา

TAG : ทนายลายมือสวย