ศึกร่วมชายคา 21 มิถุนายน 2560 เมียขี้บ่น vs ผัวขี้วีน คลิป 4/5

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

รายการ ศึกร่วมชายคา วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560
พิธีกร : วี วีรภาพ, เสนาลิง สมเกียรติ
พี่เลี้ยง : โย่ง เชิญยิ้ม, เปรมสุดา สันติวัฒนา, อาภาพร นครสวรรค์, ยิ่งยง ยอดบัวงาม

TAG : ศึกร่วมชายคาศึกร่วมชายคาย้อนหลังศึกร่วมชายคา 21 มิถุนายน 2560 เมียขี้บ่น vs ผัวขี้วีน