ช่อง 7 สี ถวายพระพร สมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ 20

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เส้นทางบันเทิง - คุณพลากร สมสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ นำคณะผูบริหาร พนักงาน ผู้ประกาศข่าว และนักแสดง เกรซ กาญจน์เกล้า หลุยส์ เฮสดาร์ซัน เข้าเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระชนมายุ 90 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

โอกาสนี้ ช่อง 7 สี ได้ถวายหนังสือหายาก พระโอวาสของสมเด็จพระสังฆราช และโอวาสของพระเถรานุเถระ จำนวน 19 เล่ม และถวายแจกันดอกไม้ ซึ่งทุกคนปราบปลื้มใจในโอกาสพิเศษนี้มากๆ

TAG : สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20ช่อง 7พลากร สมสุวรรณ