เจ้าภาพขยับขึ้นอันดับ 2 กรุงเทพฯยังครองที่ 1 กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ กำลังเข้มข้น ติดตามการรายงานสด จากคุณธีรัช โพธิ์พานิช ครับ

สรุปเหรียญกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์
1. กรุงเทพมหานคร 65 เหรียญทอง 62 เหรียญเงิน 83 เหรียญทองแดง
2. สงขลา 51 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง
3. ชลบุรี 43 เหรียญทอง 38 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง
4. อุดรธานี 31 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง
5. สุพรรณบุรี 28 เหรียญทอง 20 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง

TAG : สงขลาเกมส์กีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์อันดับเหรียญกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์