เรื่องจริงผ่านจอ - จิตอาสา ช่วยโรงพยาบาลระนอง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 29 มิถุนายน 2560 - จิตอาสา ช่วยโรงพยาบาลระนอง

ในแต่ละวัน มีคนเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลระนองจำนวนมาก ซึ่งสวนทางกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงนำมาสู่ปัญหามากมาย นายปริญญา ขวัญเยือน อดีตผู้บังคับการ จ.ยะลา อยากจะช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ จึงใช้เวลาว่างหลังเกษียนมาเป็นอาสาคอยให้บริการมากว่า 3 ปี

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 29 มิถุนายน 2560เรื่องจริงผ่านจอ จิตอาสา ช่วยโรงพยาบาลระนอง