บรรยากาศงาน เฉลิมฉลอง 84 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - งาน เฉลิมฉลอง 84 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เหล่าศิลปินนักแสดงอาวุโส และนักเรียน นักศึกษานาฏศิลป์ พร้อมใจมาร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมการแสดงชุด หนุมานวงศ์สานประทานพร ในโอกาสครบรอบการดำเนินงาน 84 ปี และครบรอบ 12 ปี การก่อตั้งมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง

โดยในงานได้มอบทุนให้แก่ ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา ด้านนาฏศิลป์ไทย รวมถึงทุนช่วยเหลือนักแสดงอาวุโส อาทิ ชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง, มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา, น้ำเงิน บุญหนัก และอีกหลายคน นอกจากนี้นักแสดงอาวุโส ยังบอกเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแห่งนี้ด้วย

TAG : งาน เฉลิมฉลอง 84 ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง