ศิริชัย ส่งหนังสือถามมติ ก.ต. หลังพลาดเก้าอี้ประธานศาลฎีกา

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ประธานศาลอุทธรณ์ ส่งหนังสือสอบถามมติ ก.ต.ที่เปิดตำแหน่งใหม่ให้ หลังพลาดจากการได้รับเลือกเป็นประธานศาลฎีกา เจ้าตัวน้ำตาคลอยืนยันทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอด

นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์ ออกมาแถลงว่า ที่ผ่านมาทำงานด้วยความชอบธรรม ซื่อสัตย์ และสร้างคุณงามความดีมาโดยตลอด หากไม่ได้ไปดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาก็อยากดำรงตำแหน่งเดิม เพราะตำแหน่งเดิมถือเป็นรองเพียงตำแหน่งประธานศาลฎีกา และตามระเบียบปฏิบัติก็สามารถทำได้ เคยมีคนครองตำแหน่งเกินวาระมาแล้วในอดีต แต่เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม หรือ ก.ต. มีมติให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ก็คงต้องรอดูเอกสารคำสั่งอย่างเป็นทางการ โดยได้ส่งหนังสือไปขอคัดคำสั่งดังกล่าวแล้ว เพื่อตรวจสอบว่าตำแหน่งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

อย่างไรก็ตาม เมื่อวานนี้ที่ประชุม ก.ต. มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นายชีพ จุลมนต์ เป็นประธานศาลฎีกาคนที่ 44 โดยนายชีพถือเป็นผู้มีอาวุโสอันดับ 2 รองจากนายศิริชัย และให้นายศิริชัยไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานศาลฎีกา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีการเปิดขึ้นใหม่ ส่วนที่นายศิริชัยไม่ได้รับแต่งตั้งให้ขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา เนื่องจากคุณสมบัติไม่เหมาะสม จากเหตุของการปฏิบัติราชการ และที่ประชุม ก.ต. เสียงข้างมาก มีความเห็นเสนอว่าควรตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

TAG : ศิริชัย วัฒนโยธินประธานศาลอุทธรณ์ประธานศาลฎีกา