คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเล็งใช้สูตร 2+3+4 ยันรอฟังความเห็นจากหลายฝ่าย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ประชุมนัดแรก วางกรอบการทำงานให้เป็นตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่มีโมเดลการปฏิรูป รอรับฟังจากหลายฝ่ายให้ชัดเจนก่อน

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้ง 36 คน อาทิ พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ พลตำรวจจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมถึงพลเอกทวีป เนตรนิยม เลขาธิการ สมช.เดินทางเข้าประชุมเป็นครั้งแรก หลังได้รับการแต่งตั้งเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิรูปตำรวจ

พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เปิดเผยว่า เป็นการวางกรอบการทำงาน โดยใช้สูตรช่วงเวลา 2+3+4 และจะนำผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปตำรวจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยทำไว้ มาประกอบการพิจารณา รวมถึงผลการศึกษาการปฏิรูปของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งยังไม่ได้ตั้งธงว่าจะใช้โมเดลของประเทศใดเป็นต้นแบบ

การประชุมครั้งแรกนี้ มีการพูดถึงกรอบการทำงานและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการแต่ละคน เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ และจะตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านองค์กร ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร ด้านรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และด้านวิชาการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการปฏิรูปพร้อมรับฟังทุกภาคส่วนสามารถเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้ตลอดเวลา

TAG : ปฏิรูปตำรวจสูตรปฏิรูปตำรวจคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจโมเดลการปฏิรูป