ไทย-ลาว เล็งเปิดศูนย์ปรับสถานภาพแรงงาน ตรวจพิสูจน์สัญชาติ ส.ค.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ไทย-ลาว ได้ข้อตกลงเปิดศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย ตรวจพิสูจน์สัญชาติ และออกเอกสารรับรองบุคคล หรือ CI ในเดือนสิงหาคมนี้

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้หารือกับ สปป. ลาว ซึ่งมี นางอนุสอน คำสิงสะหวัด รักษาการหัวหน้ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางานแห่ง สปป.ลาว เตรียมปรับสถานภาพแรงงานลาวที่ถือบัตรสีชมพู ซึ่งมีอยู่กว่า 71,000 คน และกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน ซึ่งฝ่ายลาวแจ้งว่าจะตั้งศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวในไทย จะเปิดได้ในเดือนสิงหาคมนี้ ฝ่ายลาวจะออกซีไอให้แรงงาน มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการประมาณ 2,000 บาท และผู้ติดตามหรือครอบครัวอีกคนละ 400 บาท

สำหรับกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน ฝ่ายลาวจะออกใบอนุญาตเดินทางให้ 5 วัน ได้กลับ สปป.ลาว เพื่อทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต แล้วจะได้กลับเข้ามาทำงานในไทยต่อ

ขณะที่ กระทรวงแรงงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการสมาคมภัตตาคารไทย เกษตรกร ส่งออกกล้วยไม้ และอสังหาริมทรัพย์ รับสร้างบ้าน เพื่อชี้แจงการทำแรงงานเพื่อนบ้านให้ถูกกฎหมายใน 4 กลุ่ม ประเด็นที่ผู้ประกอบการขอให้กระทรวงแรงงานปลดล็อกอาชีพสงวน ที่จะอนุญาตให้แรงงานเพื่อนบ้านทำได้ เช่น ขออนุญาตเป็นกรรมกรก่อสร้าง ก็ไม่ควรห้าม ถ้าจะไปเป็นช่างฝีมือ และงานร้านอาหาร ก็ไม่ควรห้ามทำอาหาร เป็นต้น

สำหรับงานเกษตรกรรม ก็เป็นอีกภาคส่วนที่มีการจ้างแรงงานเพื่อนบ้านมาก

TAG : ไทย ลาวแรงงานลาวปัญหาแรงงานศูนย์ปรับสถานภาพแรงงานลาวซีไอ