คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ไม่ถนัดยิง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 12 กรกฎาคม 2560 - ไปดูพิธีเปิดงาน ที่ท่านประธานต้องการความแน่นอน ไปที่จังหวัดอุดรธานี

ไปที่งานแสดงสินค้าโอทอปของสำนักงานจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 นำสินค้ามาเพื่อส่งเสริมการตลาดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร ให้เกียรติมาเป็นประธาน ผู้จัดงานต้องการให้ท่านผู้ว่าฯ ยิงธนูเปิดงาน ได้ ๆ ท่านผู้ว่าฯ รีบบอกข้างหลังหลบไปก่อน ยิงครั้งแรก แป่วว ครั้งที่ 2..ก็ยังไม่สำเร็จ ครั้งสุดท้ายท่านผู้ว่าจะทำอย่างไร ไปดู

TAG : สะเก็ดข่าว 12 กรกฎาคม 2560สะเก็ดข่าวไม่ถนัดยิงพิธีเปิดงานงานแสดงสินค้าโอทอปอุดรธานี