สนช.ลงมติเสียงท่วมท้น ไม่ทบทวน เซตซีโร กกต.ทั้งคณะมีผล ก.ย.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ลงมติเสียงท่วมท้นเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.ของคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ส่งผลให้ "เซตซีโร" กกต.ทั้งคณะเดือนกันยายนนี้

มีมติเป็นเอกฉันท์ 197 เสียงเห็นชอบร่างที่คณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย ที่วินิจฉัยว่าข้อโต้แย้ง 6 ประเด็นของ กกต.รวมถึงประเด็น เซตซีโร กกต.ไม่ขัดหรือแย้งรัฐธรรมนูญ ซึ่งหลังจากนี้จะส่งร่างที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีดำเนินขั้นตอน เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป โดยคาดว่า กกต.ทั้งคณะจะหมดวาระลงในเดือนกันยายนนี้ ยกเว้น กกต.จะมีช่องทางยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ที่ประชุมยังมีมติเป็นเอกฉันท์ 176 เสียงเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สาระสำคัญคือการไม่นับอายุความกรณีจำเลยหลบหนีคดี ที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของศาล จนกว่าจะได้รับตัวมาลงโทษ ป้องกันการหลบหนีฟอกตัวรอหมดอายุความ โดยให้ศาลพิพากษาคดีลับหลังจำเลยที่หลบหนีได้

สำหรับท่าทีของ กกต.ต่อกรณีถูกเซตซีโรนั้น ล่าสุดเตรียมหารือฝ่ายกฎหมายวันที่ 17 กรกฎาคม ว่าจะทำเรื่องส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่า ร่างดังกล่าวชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ และจะใช้ช่องทางใด จากนั้นวันที่ 18 กรกฎาคม จะมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป

TAG : สนชกกตเซตซีโรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ