คสช.และกองทัพบก เปิดสายด่วน 1299 ตู้ ปณ.444 รับเรื่องทุจริตทั่วประเทศ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คสช.และกองทัพบก เปิดตู้ ปณ.444 และสายด่วน 1299 รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรวบรวมส่งรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาด

เดินหน้าทันทีหลัง นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.มอบหมายให้ผู้บัญชาการทหารบก และเลขาธิการ คสช.เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์ทุกรูปแบบ ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญ และถือว่าปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติ

สำหรับประชาชนพบเบาะแสสามารถแจ้งได้ที่เบอร์ Hot line 1299 หรือส่งเอกสารหลักฐานผ่านทาง ตู้ ปณ.444 ปณ. ราชดำเนิน กรุงเทพ 10200 หรือแจ้งตรงที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยทหารที่ประจำอยู่ในแต่พื้นที่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เรื่องร้องเรียนจะถูกรวบรวมส่งไปยังสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ฝังรากลึกในสังคม เปลี่ยนประเทศไทยให้ใสสะอาด และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และต่างประเทศ

กรณีที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถูกร้องเรียนทุจริตหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการเสาไฟฟ้าโซลาเซลล์ เลขาธิการ ศอ.บต.ยืนยันตรวจสอบแล้ว พบเป็นปัญหาด้านเทคนิค ทำให้เสาใช้การไม่ได้แต่แก้ไขแล้ว ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนนั้นไม่พบการทุจริต เพราะการจัดซื้อโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหญ่ตรวจสอบแล้ว ซึ่ง ศอ.บต.ก็พร้อมให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่

TAG : คสชกองทัพบกสายด่วน 1299ปณ 444รับร้องเรียนเรื่องทุจริตทุจริตเรียกรับผลประโยชน์