คลิปที่เกี่ยวข้อง

ชวนเที่ยว วัดพิพัฒน์มงคล ศิลปะล้านนาใน จ.สุโขทัย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดสุโขทัย นอกจากจะมีศิลปะสมัยสุโขทัยปรากฏตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ แล้วยังมีศิลปะแบบล้านนาที่สวยงามตามวัดต่างๆ ด้วย

ที่เห็นอยู่นี้คือ มหาวิหารหลวงพ่อทองคำ ภายในวัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำ หรือพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง หล่อด้วยทองคำหนัก 9 กิโลกรัม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย ที่มีความสวยงาม

วัดแห่งนี้มีวิหารแบบศิลปะล้านนา คือหอคำหลวง ด้านหลังมี "หอคำน้อยมหารัชมงคลพิพัฒน์" เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมโบราณวัตถุ พระพุทธรูปต่างๆ และวัตถุมงคลเอาไว้

นอกจากนี้ยังมีวิหารลายคำ ที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจ เป็นวิหารที่สร้างด้วยไม้สักทองอายุประมาณ 100 ปี สร้างแบบศิลปะล้านนาผสมกับศิลปะไทลื้อ ชาวบ้านนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

TAG : วัดพิพัฒน์มงคลศิลปะแบบล้านนามหาวิหารหลวงพ่อทองคำพระพุทธสุโขโพธิ์ทอง