คลิปที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตั้งเป้าธันวาคมนี้ มีกรอบแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ตั้งเป้าเดือนธันวาคมสามารถวางกรอบประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในปีหน้าได้

การประชุมคณะกรรมการปฎิรูปตำรวจ ครั้งที่ 2 โดยให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อธิบายโครงสร้างการบริหาร และแนวทาง ขั้นตอนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ เบื้องต้นพบว่าตำรวจมีโครงสร้างอัตราตำแหน่งทั้งหมด 300,000 ตำแหน่ง แต่บรรจุจริง 220,000 ตำแหน่ง ขาดบุคลากรอีกกว่า 80,000 ตำแหน่ง ส่วนใหญ่เป็นตำรวจตระเวนชายแดน อีกทั้งยังได้รับงบประมาณน้อย ไม่สอดคล้องกับภารกิจ

พร้อมกันนี้ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ชุด เพื่อให้เริ่มปฏิบัติงานปฏิรูปในแต่ละสาขาได้ทันที โดยการปฏิรูปในประเด็นการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจจะเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้

ที่ประชุมยังให้อนุกรรมการรับฟังความเห็นลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนทันที รวมถึงเปิดช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเฟชบุ๊กและไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุด

TAG : ปฏิรูปตำรวจโยกย้ายตำรวจแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ