คลิปที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาล เตรียมจัดทำเพลงชาติไทยใหม่ ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - รัฐบาลพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยให้เข้ากับยุคสมัย ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย วันที่ 28 กันยายนนี้

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทยนัดแรก เพื่อพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทย ภายหลังคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มีมติให้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้การพิจารณาการจัดทำเพลงชาติไทย

เบื้องต้นให้คงคำร้องไว้ ส่วนทำนอง และดนตรีจะพิจารณาให้เสียงมีพลังหนักแน่น โดยเปลี่ยนตัวผู้ร้องเพลงชาติไทยมาเป็นคณะนักร้อง 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายสุรชัย วงษ์บัวขาว, นายสุวีระ บุญรอด, นายพีระพัฒน์ เถรว่อง, นายจิรากร สมพิทักษ์ และ นายณัฐ ศักดาทร รวมทั้งจะเปลี่ยนวิดีทัศน์ประกอบเพลงให้เหมาะสม เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้มีเสียงนักร้องหญิงร่วมอยู่ในเพลงชาติไทยด้วย เพื่อความเหมาะสม นายออมสินจึงให้จัดทำเวอร์ชั่นเพลงชาติไทย ที่ร้องเฉพาะนักร้องชาย 6 คน และเพิ่มเวอร์ชั่นที่มีนักร้องหญิงร่วมด้วย เสนอนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

เพลงชาติไทยที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 7 หลังการเปลี่ยนชื่อประเทศ จากสยามเป็นประเทศไทย เริ่มใช้มาตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2482 และยังคงใช้เนื้อร้องฉบับนี้จนถึงปัจจุบัน

TAG : เพลงชาติไทย100 ปี ธงชาติไทยจัดทำเพลงชาติไทยใหม่กิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทยเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นใหม่