คลิปที่เกี่ยวข้อง

สะเก็ดข่าว : ท่าเยอะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 14 กรกฎาคม 2560 -  มาที่กีฬาผู้ใหญ่กันบ้าง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 จัดกิจกรรมเครือข่ายรวมพลังต้านภัยยาเสพติด เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบกิจการ และหน่วยงานภาครัฐ มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬา

กิจกรรมครั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณสมภพ ปราบณรงค์ เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากกล่าวเปิดเสร็จเรียบร้อย ท่านประธานก็เดินทักทายนักกีฬา และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จะยืนนิ่งเฉยๆ ภาพก็จะซ้ำๆ จึงชวนทำท่ากดไลค์ มาทีมนี้ก็ชวนทำท่าเลิฟ แนวหวานไปแล้ว แนวเข้มแข็งบ้าง และเมื่อมาถึงทีมชมรมฟุตบอลช่อง 7 สี ท่านประธานจะชวนทำท่าอะไร ไปชม

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 14 กรกฎาคม 2560ท่าเยอะสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกิจกรรมเครือข่ายรวมพลังต้านภัยยาเสพติด