คลิปที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยใหม่ ในโอกาสครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย 28 ก.ย.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำเพลงชาติไทย นัดแรก เพื่อพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทย ภายหลังคณะกรรมการจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มีมติให้จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และให้มีการพิจารณาจัดทำเพลงชาติไทยขึ้นใหม่

เบื้องต้น ให้คงคำร้องไว้ ส่วนทำนองและดนตรีจะพิจารณาให้เสียงมีพลังหนักแน่น โดยเปลี่ยนตัวผู้ร้องเพลงชาติไทยมาเป็นคณะนักร้อง 6 คน ประกอบด้วย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ, นายสุรชัย วงษ์บัวขาว, นายสุวีระ บุญรอด, นายพีระพัฒน์ เถรว่อง, นายจิรากร สมพิทักษ์ และ นายณัฐ ศักดาทร รวมทั้งจะเปลี่ยนวีดิทัศน์ประกอบเพลง เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเห็นควรให้มีเสียงนักร้องหญิงร่วมอยู่ในเพลงชาติไทยด้วย เพื่อความเหมาะสม นายออมสินจึงให้จัดทำเวอร์ชั่นเพลงชาติไทย ที่ร้องเฉพาะนักร้องชาย 6 คน และเพิ่มเวอร์ชั่นที่มีนักร้องหญิงร่วมด้วย เสนอ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการชุดใหญ่ พิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

โดยเพลงชาติไทย ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ 7 หลังการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทย เริ่มใช้มาตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2482 และยังคงใช้เนื้อร้องฉบับนี้จนถึงปัจจุบัน

TAG :