คลิปที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดถนนสายวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - จังหวัดศรีสะเกษ เปิดถนนสายวัฒนธรรม สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้

พิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน จัดขึ้นบริเวณหน้าสวนสาธารณะมารีหนองแคน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ และฟื้นประเพณีพื้นถิ่นของ 4 ชนเผ่า ได้แก่ชนเผ่า ส่วย, เขมร, ลาว และเยอ ซึ่งจัดให้มีการฟ้อนรำของแต่ละชนเผ่า อย่างยิ่งใหญ่ ใช้ผู้แสดง 200 คน

โดยคาดหวังว่า เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ ชาวบ้านก็จะสามารถขายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ซึ่งงานนี้จะมีในทุกวันอาทิตย์ตลอดไปจนถึงเดือนสิงหาคม และจะจัดการแสดงด้านวัฒนธรรมมาโชว์ตลอดงาน

จังหวัดอุบลราชธานี ยังมีแหล่งท่องเที่ยงเชิงวิถีพุทธมาแนะนำ ที่วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม ซึ่งเป็นวัดที่เก็บสรีระของหลวงปู่คำคะนิงจุลมณี พระเกจิดัง ประชาชนสามารถเข้าไปกราบไหว้ขอพรได้ รวมทั้งชมทัศนียภาพของอำเภอโขงเจียม และชมทิวทัศน์ สองฝั่งแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงาม

จังหวัดยโสธร ภูถ้ำพระ ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพระในพื้นที่บ้านหินโหง่น ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดยโสธร แต่อดีตที่ผ่านมายังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก ปัจจุบันกำลังพัฒนา โดยก่อตั้งวัดขึ้น และมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่จำนวน 6 รูป และพร้อมที่จะเปิดให้ชาวพุทธรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้เข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์ภายในวัดภูถ้ำพระแห่งนี้ อีกทั้งได้ศึกษาประวัติความเป็นและสัมผัสธรรมชาติบนยอดภูเขา ซึ่งมีลานหินเป็นบริเวณกว้างและก้อนหินที่มีรูปลักษณ์แปลกตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้น

TAG : ถนนสายวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนศรีสะเกษวัดถ้ำคูหาสวรรค์อุบลราชธานี