เรื่องจริงผ่านจอ - ระวังภัย! ไฟฟ้าแรงสูงช็อตทั่วร่าง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เรื่องจริงผ่านจอ 20 กรกฎาคม 2560 - ระวังภัย! ไฟฟ้าแรงสูงช็อตทั่วร่าง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงปรากฏเป็นข่าวอย่างต่อเนื่อง จากสถิติตั้งแต่ปี 2554-2560 พบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มมากขึ้น อะไรที่ทำให้อุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และการทำงานในรูปแบบไหนที่พบว่า มีความเสี่ยงสูงที่สำคัญเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้ปลอดภัยสูงสุด หากต้องทำงานใกล้กับสายไฟฟ้าแรงสูง ไปหาคำตอบได้ในเรื่องจริงเรื่องนี้

TAG : เรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอ 20 กรกฎาคม 2560เรื่องจริงผ่านจอ ระวังภัย ไฟฟ้าแรงสูงช็อตทั่วร่าง