รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทยทีมหญิง รักบี้ ซีเกมส์ 2017

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย รักบี้ เพื่อเตรียมแข่ง ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหคม 2560

ประเภททีมหญิง
โดยรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด 12 ราย มีดังนี้


อุทุมพร เลี่ยมรัตน์
ปิยะมาศ ชมภูมี
จุฑามาศ บุตรเกตุ
ชิดชนก อยู่ศรี
ธิดารัตน์ สวัสดิ์นำ
นริศรา วรกิจศิริกุล
จีราพร ภีระบุณานนท์
บุศญา บุญรักษ์
ธนัชพร หวานดี
รัตนาภรร์ วิทยารณยุทธ์
กัลยารัตน์ ผู้งาม
รักษิณา นาวาแก้ว.

BUGABOO SPORTS

TAG : รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย รักบี้ ซีเกมส์ 2017