รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย แบดมินตัน ซีเกมส์ 2017

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ ประกาศรายชื่อนักกีฬา ทีมชาติไทย แบดมินตัน ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

ประเภทชาย 
ชายเดี่ยว : ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข
ชายคู่ : เดชาพล พัววรานุเคราะห์/ กิตตินุพงษ์ เกตุเรน
ชายคู่ : บดินทร์ อิสสระ / นิพิฐพนะ พวงพั่วเพชร

ประเภทหญิง
หญิงเดี่ยว : พรปวีณ์ ช่อชูวงศ์, บุศนันท์ อึ๊งบำรุงพันธุ์, ณิชชาอร จินดาพล
หญิงคู่ : ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย/พุธิตา สุภจิรกุล
หญิงคู่ :  รวินดา ประจงใจ / จงกลพรรณ กิติธรากุล
หญิงคู่ / คู่ผสม :  สาวิตรี อมิตรพ่าย

BUGABOO SPORTS

TAG : ทีมชาติไทย แบดมินตัน ซีเกมส์ 2017