เหยี่ยวข่าว 7 สี : สำรวจอ่างเก็บน้ำกุตตาเพชร จ.ลพบุรี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพรวมถึงสถานการณ์น้ำได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ได้ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ต้นน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำกุตตาเพชร จ.ลพบุรี ซึ่งตอนนี้รับน้ำเกินความจุแล้ว และอีกจุดวิกฤตคือที่ ต.บัวชุม รวมทั้งทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี จะบินไปดูความเสียหายที่อุโมงค์รถไฟเขาพังเพย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 แห่ง อุโมงค์ทางรถไฟลอดในประเทศไทย ติดตามจาก คุณณิชารีย์ พัดทอง เหยี่ยวข่าว 7 สี

TAG : เหยี่ยวข่าว 7 สีลพบุรีสถานการณ์น้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วม ลพบุรีอ่างเก็บน้ำกุตตาเพชร