รายชื่อมือธนูซีเกมส์2017! วิทยา ทำว่องนำทัพ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ซีเกมส์2017, ธนู, วิทยา

นายสงวน โฆษวินทะ นายกสมาคมยิงธนูแห่งประเทศไทยฯ เปิดเผยรายชื่อนักกีฬาธนู ที่จะลงทำการแข่งขันซีเกมส์2017 ที่ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคมนี้ นำทัพโดย วิทยา นำว่อง เป็นตัวความหวังในการคว้าเหรียญทอง

รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย ยิงธนู ซีเกมส์2017 ครั้งที่ 29 ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 30 สิงหาคม 2560

ประเภทบุคคลชาย Compound Open

1.นายธรรม์สฤษฏ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2.นายขวัญชัย โพธิ์หิรัญ
3.นายชาญชัย ประทปีวัฒนะวงศ์
4.นรจ. นิติภูมิชาตะโชติ

ประเภทบุคคลหญิง Compound Open

1.น.ส.กัณยาวีธ์ มณีสมบัติกุล
2.นางสุวพร อนุตรพร
3.นางสาวสุณีย์ เดชโชกุล
4.น.ส.นฤมล จันทร์สุข

ประเภทบุคคลชาย Recurve Open

1.พ.จ.อ.วิทยา ท าว่อง
2.พ.จ.อ. เด่นชัย เทพนา
3.นายนัฐภูมิ ภู่สวัสดิ์
4.จ.อ.อิศรินทร์ ไทยเอื้อ

ประเภทบุคคลหญิง Recurve Open

1.น.ส.สุกัญญา บัวเย็น
2.น.ส.วราพร พุฒด
3.นางวาสนา คูทวีทรัพย์
4.น.ส.ฤทยัพร พัฒโนดม

BUGABOOSPORTS

เครดิตภาพจาก : facebook.com/SnamYingThnuPhraram2

TAG : ซีเกมส์2017 ธนู วิทยา