ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ และคุณแม่ เปิดวังปารุสกวัน จัดนิทรรศการ จักรพงษ์นิทรรศน์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวบันเทิง - นิทรรศการ จักรพงษ์นิทรรศน์ นิทรรศการที่จัดแสดงพระประวัติและผลงานของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

โดยถือเป็นครั้งแรกที่เป็นการเปิดเผยภาพหายาก รวมถึง พระราชหัตถเลขา และลายพระหัตถ์ ตั้งแต่รัชสมัยประสูติ การเดินทางไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐรัสเซีย รวมถึงพระราชประวัติอื่นๆ ทั้งเรื่องครอบครัว โดยมี หม่อมราชวงนริศรา จักรพงษ์ ผู้จัดนิทรรศการและผู้เรียบเรียงเป็นผู้นำชม

พร้อมทั้งครอบครัวของ ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์ ที่มีฐานะเป็นหลานรุ่นที่ 4 มาร่วมงานด้วย ซึ่งภาพแต่ละภาพถูกจัดเตรียมการเพื่อนำมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการจักรพงษ์นิทรรศน์ มากว่า 20 ปี พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลและประสานงานในการนำมาจัดแสดงเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ทราบต่อไป นิทรรศการ จักรพงษ์นิทรรศน์ จัดแสดงให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. ที่วังปารุสกวัน ชมฟรี

TAG : นิทรรศการ จักรพงษ์นิทรรศน์ฮิวโก้ จุลจักร จักรพงษ์