ปภ.ระบุยังมีพื้นที่น้ำท่วมอีก 10 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อน 1.2 ล้านคน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดยังมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม 10 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1 ล้านคน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถานการณ์อุทกภัยว่า ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม เกิดน้ำไหลหลากในหลายพื้นที่ รวม 44 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 658,192 ครัวเรือน 2,097,680 คน มีผู้เสียชีวิต 28 คน

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 409,303 ครัวเรือน 1,267,372 คน แยกเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร กาฬสินธุ์ นครพนม ยโสธร อำนาจเจริญ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี หนองคาย ภาคกลาง 1 จังหวัด คือ พระนครศรีอยุธยา

เบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย คู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

TAG : น้ำท่วมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถานการณ์น้ำท่วมสายด่วนนิรภัย 1784