ปภ.รายงานมีพื้นที่อุทกภัยอีก 10 จังหวัด สั่งเร่งช่วยเหลือและสำรวจความเสียหาย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - ปภ.รายงานยังมีสถานการณ์อุทกภัยอีก 10 จังหวัด สั่งเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ส่วนจังหวัดที่คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายต่อไป

โดยตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม มีพื้นที่ประสบภัยรวม 44 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบ 578,814 ครัวเรือน 1,840,716 คน ผู้เสียชีวิต 28 ราย ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อยู่ใน 10 จังหวัด

ทั้งนี้ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ควบคู่ไปกับการระบายน้ำออกจากพื้นที่ โดยเชื่อมโยงการระบายน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยต่อไป

โดยวันที่ 6 สิงหาคม มียอดบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย และศูนย์รับบริจาคกว่า 121 ล้านบาท จ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต 9 คน จำนวน 450,000 บาท ยังมียอดคงเหลืออยู่ในกองทุน รวม 599,038,759.02 บาท

TAG : น้ำท่วมน้ำท่วม 2560สถานการณ์น้ำท่วมช่วยน้ำท่วม