มหรสพโขนพระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - นักศึกษา นักแสดง และอาจารย์นาฏศิลป์ ร้อยรวมดวงใจกว่า 300 ชีวิต แสดงโขนพระราชทาน ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามรายงาน

คณะโขนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สาธิตการแสดงโขนพระราชทาน ตอนทศกัณฑ์ลักพาตัวนางสีดา คือหนึ่งในตอนของมหรสพโขนพระราชทาน ที่เตรียมจัดแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การแสดงโขนครั้งนี้ต่างจากเดิม ที่นิยมโขนฉาก เปลี่ยนเป็นโขนกึ่งฉาก มีฉากประกอบบางฉากตามท้องเรื่อง และเน้นนำเทคนิคการใช้มัลติวิชั่นแทน เพราะเป็นการแสดงหน้าเวทีกลางแจ้ง

การจัดแสดงโขนพระราชทาน ได้คัดเลือกการแสดงจำนวน 3 ตอนใหญ่ ได้แก่ ตอนรามาวตาร ตอนสีดาหาย และพระรามได้พล และสุดท้ายตอนขับพิเภก

นอกจากความงดงามตระการตาตามรูปแบบโขนพระราชทานแล้ว ยังได้ปรับเปลี่ยนสอดแทรกเทคนิคชั้นเชิงทางศิลปะ การขับร้องแสดงดนตรี ขบวนท่ารำ และสำคัญที่สุดได้สอดแทรกคุณธรรมแห่งความจงรักภักดี

มหรสพโขนพระราชทาน จะใช้นักแสดงกว่า 300 ชีวิต มีทั้งนักศึกษา อาจารย์นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และกรมศิลปากร ส่วนเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับโขนเพิ่มเติมตามโบราณราชประเพณี ใช้ช่างฝีมือของศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จังหวัดอ่างทอง ศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา ทอผ้า ปักลวดลาย

TAG : มหรสพโขนพระราชทานโขนพระราชทานการแสดงโขนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9