ยโสธรเตรียมอพยพชาวบ้าน! แม่น้ำชีเอ่อท่วมตัดขาดเส้นทางหมู่บ้าน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - แม่น้ำชีที่ไหลผ่านอำเภอเมืองยโสธร ได้เอ่อท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านมากว่า 1 สัปดาห์แล้ว ล่าสุดปริมาณน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นอีก กระทั่งตัดขาดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้าน ทำให้หมู่บ้านบางจุดมีสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ ติดตามจากรายงานของคุณชนะชัย แก้วผาง

มวลน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ในตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร มานากว่า 1 สัปดาห์แล้ว โดยล่าสุดปริมาณน้ำชียังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  
กระแสน้ำไหลเชี่ยวตัดเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านหลายจุด โดยเฉพาะเส้นทางหลักเข้าสู่หมู่บ้านกว่า 3 หมู่ในตำบลแห่งนี้

ชาวบ้านปากเป่งเกือบ 50 หลังคาเรือน ต้องอพยพสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินของตัวเองมาไว้ในศูนย์อพยพบนถนนที่สูงกว่าระดับน้ำท่วม เพราะขณะนี้หมู่บ้านของพวกเขาถูกโอบล้อมด้วยมวลน้ำที่เพิ่มสูง จนทุกคนต่างต้องเฝ้าระวัง

มวลน้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านปากเป่ง ในตำบลเขื่องคำ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ลำคลองสาขาแม่น้ำชี ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านต่างเตรียมความพร้อมที่จะอพยพขึ้นไปอยู่บนที่สูง หากปริมาณน้ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเหมือนกับ 6 ปีที่แล้ว เพราะในครั้งนั้นชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านต้องอพยพตัวเองออกจากหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมสูง

เมื่อถนนสายหลักในหมู่บ้านถูกตัดขาดส่งผลให้ชาวบ้านต้องอาศัยเรือเดินทางเข้า-ออกบ้าน แต่ก็ยังดีที่มีกลุ่มชาวบ้านมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนขับเรือรับส่งคนละ 1 ชั่วโมง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

แม่น้ำชีเพิ่มสูงขึ้นจากการเร่งระบายน้ำลงสู่พื้นที่ตอนล่าง ทำให้หลายหมู่บ้านลุ่มน้ำชีกำลังได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ระหว่างนี้ทางจังหวัดยโสธรต่างเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ซึ่งหากปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างฉับพลันให้ผู้นำท้องถิ่นสามารถสั่งอพยพได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะได้มีการสร้างศูนย์อพยพรองรับชาวบ้านไว้แล้ว

TAG : แม่น้ำชีท่วมบ้านเรือนน้ำท่วม ตำบลเขื่องคำน้ำท่วม จังหวัดยโสธร