ชมประติมากรรมปูนปั้นลงสีฝุ่นโบราณ 1 เดียวในพิษณุโลกหาชมยาก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - นักท่องเที่ยวพากันไปชมงานประติมากรรมปูนปั้นสีฝุ่นโบราณ หนึ่งเดียวในจังหวัดพิษณุโลก ที่หาดูได้ยาก

ประติมากรรมปูนปั้นสีฝุ่นโบราณ ภายในวัดเกาะแก้ว ตำบลจอมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีลักษณะที่แตกต่างจากที่อื่นๆ ถือเป็นงานศิลปกรรมหนึ่งเดียว ในจังหวัดไม่ได้เปิดให้ชมบ่อยนัก เนื่องจากพระสงฆ์ภายในวัดไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง

นายขวัญทอง สอนศิริ ผู้สืบค้นประวัติศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ภายในอุโบสถวัดเกาะแก้วมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะรูปยักษ์แบกฐานชุกชี รัตนบัลลังก์ พุทธปฏิมากรประธานผ้าทิพย์ ปูนปั้นรูปกิเลน และสิงโตจีน สัตว์มงคลของชาวจีน และจิตรกรรมพื้นบ้านลงสีฝุ่นสีครามรูปดอกโบตั๋น ดอกไม้มงคลของชาวจีน อันเป็นศิลปกรรมที่บ่งบอกถึงร่องรอยของคนจีนที่อพยพมาตั้งรกรากตามริมน้ำน่าน

วิหารหลวงพ่อเพชร ก็มีงานประติมากรรม ตุ๊กตาปูนปั้นเรื่องราวพุทธประวัติ มีรอยพระพุทธบาท และหลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ มีเครื่องถ้วยกระเบื้องเคลือบสี ฝีมือช่างชาวไทยและชาวจีนที่งดงาม

นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เก็บรักษาพระพุทธรูปสำริดหลายปาง รวมกว่า 470 องค์ ที่หล่อแบบโบราณหาดูได้ยาก โดยเฉพาะรูปหล่อสำริดปัญจวัคคีย์ทั้ง 5

TAG : ประติมากรรมปูนปั้นสีฝุ่นโบราณประติมากรรมปูนปั้นสีฝุ่นโบราณ พิษณุโลกปูนปั้นสีฝุ่นโบราณสีฝุ่น