หลายภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เตรียมมาตรการเยียวยาหลังน้ำลด

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - หลายภาคส่วนเร่งระดมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเตรียมมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด

กคณะรัฐมนตรี อนุมัติงบกลางปี 2560 จำนวน 1,685 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยครัวเรือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้จะต้องเป็นเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 36 จังหวัด โดยมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 4.44 ล้านไร่  

ยอดบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันที่ 7 สิงหาคม มีทั้งสิ้น 4.7 ล้านบาท ทำให้มียอดคงเหลือในกองทุนรวม 603 ล้านบาท

กองทัพบก วันนี้รับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พร้อมเร่งส่งเรือผลักดันน้ำเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว จากนั้นจะส่งชุดช่างเข้าไปซ่อมแซมสิ่งของที่ได้รับความเสียหายต่อไป

นอกจากนี้ ยังส่งรถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่คันแรกของประเทศไทยลงพื้นที่ทันที หลังได้รับมอบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผ่านมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โดยผู้บัญชาการทหารบก บอกมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องนำไปช่วยเหลือประชาชน

รถบำบัดน้ำเสียเคลื่อนที่อัจฉริยะ ถูกออกแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดี ในภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมด้วย

สถานการณ์ล่าสุดนั้น ยังคงมีอุทกภัย 10 จังหวัด โดยทุกภาคส่วนเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ควบคู่กับการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

TAG : น้ำท่วมน้ำท่วม 2560สถานการณ์น้ำท่วมช่วยน้ำท่วมเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผู้ประสบอุทกภัย