เขื่อนน้ำอูน ปริมาณน้ำล้นสปิลเวย์ เร่งระบายผ่านเรือผลักดันน้ำกว่า 40 ลำ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ขณะนี้มีปริมาณเกินความจุ โดยมีมีน้ำอยู่ 123% ของความจุ คุณบัวบูชา ปุณณนันท์ รายงานสดจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

และส่งผลให้พื้นที่รองรับน้ำในจังหวัดนครพนม มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกวันละประมาณ 10-20 เซนติเมตร

ฝนที่ตกในช่วงที่ผ่านมา และน้ำจากเทือกเขาภูพาน ส่งผลให้เขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ทำให้ขณะนี้เขื่อนมีน้ำอยู่ที่ 123% ของความจุ มีน้ำล้นสปิลเวย์ มีน้ำท่วมบ้านเรือน และพื้นที่การเกษตรในอำเภออากาศอำนวย หอการค้าจังหวัดสกลนคร ประเมินตัวเลขมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ไม่ต่ำกว่า 400 ล้านบาท พร้อมขอให้ภาครัฐช่วยผ่อนปรนและเยียวยาผู้ประกอบการในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และการเกษตร

ปริมาณของน้ำจากเขื่อนน้ำอูน ที่ไหลจากจังหวัดสกลนครไปยังพื้นที่จังหวัดนครพนม ทำให้บ้านท่าบ่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกวันละ 10-20 เซนติเมตร แต่ยังมีการเร่งระบายน้ำผ่านเรือผลักดันน้ำจำนวนกว่า 40 ลำ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังมีน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอยางตลาด ร่องคำ และฆ้องชัย ระดับน้ำสูง 30-50 เซนติเมตร แต่พื้นที่การเกษตรน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร

ขณะที่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังต้องการกระสอบทรายเพิ่มเติม เพื่อทำพนังกันน้ำตลอดลำน้ำชี ระยะทาง 22 กิโลเมตร

ชาวบ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยกันทำพนังดิน และวางแนวกระสอบทราย ตามแนวลำน้ำชี ในตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ หลังมีน้ำกัดเซาะ แต่ยังขาดแคลนกระสอบทรายอีกกว่า 30,000 ใบ

ทหารในจังหวัดมหาสารคาม จัดเวรยามดูแลชาวบ้านและทรัพย์สิน ที่ศูนย์อพยพบ้านใครนุ่ม อำเภอกันทรวิชัย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน

น้ำมูลที่เอ่อท้นเข้าท่วมชุมชนริมสองฝั่งในจังหวัดอุบลราชธานี ทหารต้องจัดกำลังและรถขนาดใหญ่คอยให้ความช่วยเหลือ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้าน

แม่น้ำสงคราม ได้เข้าท่วมบ้านเรือนที่บ้านสันติสุข อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้เข้าช่วยเหลือและขนย้ายสิ่งของไปไว้บนที่สูง

TAG : สถานการณ์น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม 2560เขื่อนน้ำอูน