เดินหน้าประเทศไทย - มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 8 ส.ค.60

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เดินหน้าประเทศไทย : มติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน 8 ส.ค.60

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560
พิธีกร : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร, ศตกมล วรกุล

TAG : เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าประเทศไทยตามรอยพ่อเดินหน้าประเทศไทย 8 สค 60รศ ดร จักษ์ พันธ์ชูเพชรศตกมล วรกุลมติคณะรัฐมนตรี ฉบับประชาชน