ชงเปลี่ยนขั้นตอนแต่งตั้ง ผบ.ตร. ป้องกันฝ่ายการเมืองแทรกแซง

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าว 7 สี - คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ชงใหม่ขั้นตอนการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้พิจารณาคัดเลือกกันเอง ป้องกันฝ่ายการเมืองแทรกแซง

เป็นข้อเสนอของคณะอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ต่อที่ประชุมพิจารณา โดยเบื้องต้นให้การเสนอชื่อแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้บังคับการภาค เป็นหน้าที่ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ส่วนระดับรองผู้บังคับการภาคลงมา ให้ผู้บังคับการภาคเป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้ง เพื่อให้ความเป็นอิสระในการกำกับดูแล บริหารบุคคลภายในภาคของตัวเอง

จากนั้นนำรายชื่อเสนอคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานให้ความเห็นชอบ เพราะส่วนใหญ่นายตำรวจระดับสูงเป็นกรรมการ ส่วนคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่เป็นคนนอกองค์กรตำรวจ และป้องกันข้อครหาว่ามีฝ่ายการเมืองพัวพันกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ

สำหรับแนวทางการแต่งตั้งนั้น ให้พิจารณาจากระบบอาวุโสร้อยละ 33 จากความรู้ความสามารถและรางวัลที่ได้รับร้อยละ 33 และจากความเหมาะสมร้อยละ 34 โดยจะมีการวางแนวทางป้องกัน กระบวนการกลั่นกรองอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการแทรกแซง

TAG : แต่งตั้ง ผบ ตรแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ